Team Kobby is een vzw die voor een langdurige periode ondersteuning en coaching aanbiedt aan mensen tussen de 18 en de 28 jaar die op één of andere manier bepaalde noden hebben en moeilijkheden ervaren in het dagdagelijkse leven.

Op een verbindende manier en vanuit de competenties en talenten van de jongeren worden er tools aangereikt om samen de juiste weg te vinden en, desondanks de obstakels, een evenwichtig leven op poten te zetten.

Team Kobby legt de focus niet op één enkel aspect maar gaat uit van een dynamisch proces waarbij velerlei zaken aan bod kunnen komen. We denken hierbij o.a. aan sociale, juridische, financiële, artistieke en mentale kwesties.